Flygplats

Här hittar du information om flygplatsen "Feringe Flygplats" ESMG.

För information ring följande:

 • PPR för besökande flygplan, kontakta Lars-Åke Lindell +46 70 598 19 85
 • Bränsle – 100LL och Jet-A1 (kontant).
 • Fältyta – 01/19: Asfalt, Stråk 01/19: Gräs.
 • Stråket mjukt vid regn.
 • Livlig segelflygning, fallskärmshoppning och skärmflygning sommartid.
 • Segelflyg högervarv bana 19, motorflyg alltid vänstervarv.
 • Vinschstarter tidvis öster om banan.
 • Mc och Bilkörning kan förekomma på banan och taxibanan.
 • Ingen snöröjning vintertid.

Instruktion för banbelysningen:

 • Vid skymning/ mörker, sänd bärvåg i ca.15 sek på Feringe radio.
 • Först tänds taxibanan, inflygningsljusen och vindstruten Efter ca. 5 sekunder tänds bankantljusen och tröskelljusen.
 • Efter ca. 25 minuter slocknar taxibanan, inflygningsljusen och vindstruten.
 • Efter ca. 30 minuter slocknar bankantljusen och tröskelljusen.
 • Om man sänder på radion under tiden som belysningen är tänd startas nedräkningen om från noll och man har alltså 25 resp. 30 minuters brinntid på nytt.
Granit