Betalningar till olika bankgironummer

Feringe flygklubb
Inbetalning till medlemskonto och årsavgift
404-9565

Feringe flygklubb
Nyttjanderätter m m
5836-3938

Feringeflyg AB
Bränslefakturor m m
5981-9896