Feringe Airport

• Bränsle – 100LL och Jet-A1 (kontant).
• Fältyta – 01/19: Asfalt, Stråk 01/19: Gräs.
• Stråket mjukt vid regn.
• Livlig segelflygning, fallskärmshoppning och skärmflygning sommartid.
• Segelflyg högervarv bana 19, motorflyg alltid vänstervarv.
• Vinschstarter tidvis öster om banan.
• Mc och Bilkörning kan förekomma på banan och taxibanan.
• Ingen snöröjning vintertid.

Instruktion för banbelysningen:
• Vid skymning/ mörker, sänd bärvåg i ca.15 sek på Feringe radio.
• Först tänds taxibanan, inflygningsljusen och vindstruten Efter ca. 5 sekunder tänds bankantljusen och tröskelljusen.
• Efter ca. 25 minuter slocknar taxibanan, inflygningsljusen och vindstruten.
• Efter ca. 30 minuter slocknar bankantljusen och tröskelljusen.
• Om man sänder på radion under tiden som belysningen är tänd startas nedräkningen om från noll och man har alltså 25 resp. 30 minuters brinntid på nytt.

http://www.feringeairport.se/