Feringe flygplats som ligger nära Vittaryds samhälle i Ljungby kommun vid sidan av Europaväg 4 är i dag en modern sportflygplats med olika flygaktiviteter, fallskärmshoppning, segelflyg, motorflyg och UL-flyg mm.

Feringe var på 1930 talet betesplats för traktens får, men kom att utnyttjas som reservlandningsplats för trafikflyget Stockholm/Bromma–Malmö/Bulltofta. Det var ett flertal gräsytor utmed flyglinjen som kunde utnyttjas om vädret plötsligt blev för dåligt för fortsatt flygning – dåtidens ”trafikflyg” flög enligt VFR-princip. En fyr med roterande ljus samt en intalad radioröst gjorde så att piloten kunde hitta fältet!

Feringe omkring 1963

1962 bildades Feringe flygklubb av två herrar, Stig Svensson och Flygläraren Nils Bertil Kronström med Kronobergs flygklubb (Växjö flygklubb) som förebild och som fanns på Kronobergshed vid Alvesta. Ett arrendeavtal på markområdet, med ägaren kyrkan (Växjö stift) upprättades, avgiften var 1500kr/år och gällde både för flyg- och jordbruksändamål.

Feringe Flygklubb anno 1963

1968 överläts detta arrendeavtal till dåvarande Berga kommun eftersom Ljungby stad ville överta flygfältet och starta linjetrafik till Stockholm/Bromma. Banan asfalterades och stationsbyggnad och hangar byggdes. Efter ytterligare några år förlängdes banan till nuvarande 1150 meter för att några Ljungbyföretag med moderna jetmaskiner skulle kunna operera på flygplatsen.

Från klubbens start och fram till 1978 var det både segel- och motorflyg men med skilda sektioner. 1978 delades klubbarna och segelflyg byggde klubbhus och hangarer på östra sidan av fältet och är idag en modern klubb med högvärdiga segelflygplan. 2004 såldes flygplatsen till Feringe flygklubb eftersom kommunstyrelsen tagit beslut om att Ljungby kommun skulle upphöra med flygplatsverksamheten. I köpekontrakt mellan kommun och flygklubben ingick befintliga byggnader och asfaltsytor mm. Flygklubben har därefter köpt den arrenderade marken av kyrkan (Växjö stift).

2003-2004 flyttade Smålands fallskärmsklubb till Feringe och har idag etablerat sig med hangar och klubbhus. Fallskärmshoppning har blivit en populär och uppskattad sportgren och har många medlemmar både kvinnliga och manliga som finner tjusningen att ”kasta sig ut” från ett flygplan 4000 meter upp i luften för att under en fallskärm uppleva en härlig känsla samtidigt som man betraktar ”moder jord från ovan!”
Feringe flygklubb är en aktiv flygklubb med ca 50 medlemmar som opererar med en PA-28 Warrior, visserligen med några år bakom sig, Men väl utrustade och i fint skick. Dessutom har vi tillgång till ytterligare en privat-ägd PA-28 Warrior II.