Feringe flygklubb har flygutbildning, s.k. PPL-skolning (Private Pilot License) samt mörkerbehörighet (NQ, Night Qualification) sedan 40 år tillbaka och kan hålla en bland landets lägsta utbildningskostnader, dels för att vi är en liten flygklubb med små omkostnader, dels för att all verksamhet bedrivs ideellt av våra ca 50 medlemmar.

Vi har ett välutrustat Piper PA-28 fpl., samt dessutom tillgång till ett bra och välutrustat flygfält, Feringe fältet ESMG.

Efter genomgången teoriutbildning, följer ett skriftligt prov hos Transportstyrelsen. Teoridelen består av 9 separata ämnen:

  • Luftfartssystemet och flygsäkerhetsstandarder

  • Luftfartyg generellt

  • Prestanda och färdplanering

  • Människans förutsättningar och begränsningar

  • Meteorologi

  • Navigation

  • Flygoperativa procedurer

  • Flygningens grundprinciper

  • Kommunikation

I samband med anmälan till utbildningen ansöker man om ett s.k. elevtillstånd hos Transportstyrelsen, samt besöker en flygläkare för hälsokontroll. De ca 45 flyglektioner i luften som normalt behövs, kan man oftast klara av under vår och sommarmånader, så att man fram på hösten har sitt cert i handen! Detta flygcertifikat berättigar då innehavaren att flyga i Sverige och andra länder, samt att ta med passagerare – vänner och bekanta!

Certinnehavaren får dock inte ta betalt för sin flygning. I så fall måste han skaffa sig en högre behörighet.

I dagsläget kostar en PPL-utbildning ca 115 000 kr.

Kostnaden är i huvudsak fördelad enligt nedan, variationer kan förekomma.

Skolning 45 h 90 000 kr
Teoriböcker 7000 kr
Uppflygning 6000 kr
Elevtillstånd 2500 kr
Certifikat 7500 kr
Läkarundersökning 2500 kr